top of page

Opleidingen

Chauffeurstrainingen

A1 Automotive biedt een uitgebreid trainingsprogramma aan, welke voldoet aan de EU-richtlijn met betrekking tot de 35 uur verplichte nascholing van beroepschauffeurs. De nascholing Code 95 zorgt voor een hogere verkeersveiligheid, lagere kosten voor uw transportbedrijf en minder negatieve milieu-effecten. Tevens kunnen uw uren voor de code 95 worden bijgeschreven!

Ook is het mogelijk om verschillende opfristrainingen te verzorgen voor uw chauffeurs. Deze tellen niet mee voor de nascholing Code 95, maar zorgen er wel voor dat uw chauffeurs beter op de hoogte zijn en dus efficienter werken, wat vaak een kostenbesparing met zich mee brengt.

Werkplaatstrainingen

A1 Automotive verzorgt professionele trainingen op het gebied van de analoge- en digitale tachograaf. Alle benodigde werkplaatstaken zoals uitlezen, ijken en verzegelen komen aan bod. Als u een een nieuwe medewerker heeft mag deze niet zomaar een tachograaf vervangen en ijken. Hiervoor dient hij eerst een voor zowele de analoge-, als voor de digitale tachografen een certificaat te behalen. Ook is het mogelijk om alle werkplaatsmonteurs een opfristraining te laten volgen, waarin onder andere alle nieuwe wettelijke eisen worden behandeld.

Subsidie

De Nederlandse Overheid en de Europese Unie investeren in bedrijven en personen door subsidies te verlenen aan verschillende bedrijfstakken. De subsidieregeling heeft als doel om de inzetbaarheid medewerkers stimuleren (arbeidsparticipatie) door het bevorderen van gezond, veilig, gemotiveerd en productief werken.

A1 Automotive helpt u verder met deze vaak ingewikkelde subsidieregelingen. 

Wetgeving

Alle trainingen zijn vaak verplicht omdat dit bepaald is in één of meerdere wetsartikelen.

Omdat het vaak niet duidelijk is aan welke wetgeving voldaan moet worden heeft A1 Automotive ze voor u op een rijtje gezet. Het is dus vrij eenvoudig om te zien waarom en voor wie de Code 95 opleidingen verplicht zijn.

Ook voor de werkplaatsen is het eenvoudig te zien waarom en wie gecertificeerd moet zijn om bepaalde werkzaamheden te mogen verrichten.

bottom of page