top of page

Spotmaster introduceert de Yellowspot 2 zonder eenmalige investering

 

Nieuwe generatie Track & Trace

Spotmaster levert een nieuwe generatie management-tools voor buitendienst-managers

die ‘in control’ willen zijn. Die de volledige verantwoordelijkheid voor hun afdeling kunnen

nemen omdat ze hun mensen en opdrachten feilloos kunnen sturen. De basis hiervoor zijn

de overzichtelijke managementrapportages die Spotmaster online en realtime ter beschik-

king stelt. Omdat Spotmaster modulair opgebouwd is, bepalen klanten zelf welke informatie

in de rapportages verwerkt is.

 

 

Werking

U kunt door Spotmaster een Track & Trace systeem in het door u in gebruik zijnde voertuig laten plaatsen,

dat zorg draagt voor een automatische rittenregistratie. Dit Track & Trace systeem bestaat uit een unit in

het voertuig, voorzien van een interne batterij, een GPS-antenne en een SIM-kaart, die de ritgegevens

verstuurt. Dit wordt ontvangen door een applicatie die draait op een server bij Spotmaster en die deze ge-

gevens verwerkt.

 

 

Zakelijk / privé

Indien uw unit in de auto beschikt over een zakelijk/privéschakelaar (wordt standaard meegeleverd), dan kunt u de gegevens van privéritten afschermen zodat deze niet zichtbaar zijn in de rapportage. Dit kunt u doen door de schakelaar te bedienen, waarbij het lampje aangaat als de schakelaar op privé wordt gezet. Zolang het lampje brandt betreft het dus privéritten. U bent zelf verantwoordelijk voor het goed bedienen van de schakelaar op uw Track & Trace unit. Van privéritten ziet de werkgever alleen datum, tijdstip en verreden kilometers.

Deze Yellowspot komt van de de grootste track & trace hardwareleverancier ter wereld.

 

 

Voordelen Yellowspot 2:

 • Snelle eenvoudige inbouw en installatie

 • Registreert iedere bocht

 • Volautomatische digitale dagstaat

 • Nauwkeurige kilometerregistratie

 • Automatische diefstalbeveiliging

 • GSM-netwerk onafhankelijk

 • Privé/zakelijk schakelaar

 • Opmaak rittenregistratie volgens eisen belastingdienst

 

Voordelen voor buitendienst-medewerkers:

 • Geen rittenadministratie meer bijhouden

 • Meer focus op de weg, de klant en het product

 • Open verbinding met binnendienst

 • Duidelijkheid over planning en de uitvoering

 

 

De All-in prijs (end user) is € 16,95 exclusief BTW per maand bij een 3-jarig contract. Dit betekent dus geen eenmalige investering meer voor de eindgebruiker.All-in betekent:

 • Yellowspot 2

 • 3 jaar licentie Spotmaster

 • 3 jaar nationaal data-abonnement inclusief verbruik

 • Inbouw door Spotmaster

 • 3 jaar on-site garantie

 

Wel stellen wij de voorwaarde dat er per contract minimaal 4 units afgenomen worden.

 

 

 

Workflow App

 

Automatisering van uw buitendienst

Bedrijven zijn gewend om hun werkprocessen zo goed

mogelijk te managen,om zo doelstellingen op het gebied

van groei, kwaliteit of efficiency te kunnenbereiken. Veelal

wordt hierbij gebruik gemaakt van bijvoorbeeld ERP-

systemen die processen binnen de kantooromgeving auto-

matiseren en borgen.

Voor de buitendienst bestaan er veel minder toepassingen,

aangezien de ambulante medewerker vaak niet in de buurt

van een PC is, of om welke andere reden dan ook. Vaak wordt

volstaan met een werkbon die op papier wordt ingevuld, of

een digitale versie, die als PDF wordt verwerkt.

Spotmaster automatiseert de hele workflow van uw buitendienst,

van werkorder tot factuur, middels een zogenoemde “Native-app”

waardoor de medewerker ter plaatse zijn werkbonnen kan afwerken

en waarbij geborgd wordt dat de betreffende werkbon altijd volledig

en correct wordt ingevuld.

 

 

 

Spotmaster ontwikkelt voor iedere organisatie de bedrijfsapp op maat, hetgeen inhoudt dat we op basis van de door de klant aangegeven werkprocessen, samen met de klantspecifieke papieren documenten zullen worden verwerkt in een digitale vorm waarin zelfs de huisstijl van het desbetreffende bedrijf wordt geïmplementeerd. Doordat Spotmaster alle benodigde knowhow en capaciteit in eigen huis heeft, zijn wij in staat om binnen een week uw buitendienst, middels onze bedrijfsapp, op deze wijze te automatiseren.

 

Workflow van Spotmaster

 • Digitale werkbon en borging workflow op maat in de huisstijl van de klant, die per e-mail in PDF formaat verstuurd kan worden

 • Snel en betaalbaar ontwikkeld, specifiek voor uw toepassingen

 • Hardware onafhankelijk

 • Toepasbaar met elk mobiel besturingssysteem (Android, iOS en Windows 8)

 • Koppeling met andere Spotmaster-toepassingen, doordat gebruik wordt gemaakt van hetzelfde platform

 • Eigen formulieren digitaal invullen en realtime verwerken. Denk aan schaderapporten, opnames, kwaliteitscontroles, etc

 

 

Dashboards

 

Met dashboards van Spotmaster begeeft u zich in de cockpit van uw organisatie. Door KPI’s te monitoren krijgt u inzicht en controle op uw projecten, materialen en medewerkers. Hetgeen een belangrijke bijdrage kan leveren aan het vaststellen en behalen van doelstellingen van uw organisatie en om de resultaten te verbeteren. Uw medewerkers kunnen beschikken over de informatie die nodig is om de juiste beslissing te kunnen nemen en processen te optimaliseren. De benodigde kennis, de competenties en de taken en verantwoordelijkheden van medewerkers worden daarmee ook inzichtelijk.

 

Door een goed ingericht dashboard ontstaat er een overzichtelijke performance tool waarmee u snel kunt beoordelen of uw organisatie op koers ligt of dat er adequate gereageerd moet worden op problemen binnen uw bedrijfsprocessen. Onze business consultants bepalen samen met u welke voordelen kunnen bijdragen in de verbetering van uw bedrijfsresultaten. Met onze expertise maken we enorme hoeveelheden data makkelijk hanteerbaar en is uw organisatie in staat om betere beslissingen te nemen.

De kritieke succesfactoren en de diverse KPI’s van uw bedrijfsprocessen worden zichtbaar en vastgelegd. Onze dashboards zijn daarmee niet alleen een krachtig middel om uw organisatie te besturen, maar tevens een tool om de organisatie te ontwikkelen. Wilt u meer informatie over Spotmaster Dashboards, neemt u dan vrijblijvend contact op.

 

 

 

Belastingdienst

 

De Belastingdienst stelt eisen aan het bijhouden van een rittenregistratie. Indien dit automatisch gebeurt, zoals in uw geval, stelt de Belastingdienst eisen op het gebied van de werking van het systeem en de wijze waarop de registratie, de rapportage en het bewaren van gegevens plaatsvindt. Hiervoor is een Normenkader opgesteld, waaraan rittenregistratiesystemen moeten voldoen.

Het Normenkader Belastingdienst schrijft voor dat de bestuurder de beschikking heeft over de rapportage van de door hem/haar gereden ritten en de gelegenheid heeft om deze te veranderen. Wel dient de originele data bewaard blijven, waarbij tevens is vastgelegd wie wat wanneer heeft gewijzigd.

Iedere bestuurder krijgt de beschikking over een eigen inlogcode tot een individuele webpagina. Vanaf dat moment kan de bestuurder, door in te loggen op live.spotmaster.com, alle door hem gereden ritten opvragen en daar waar nodig aanpassen of voorzien van een toelichting. Deze gegevens zijn niet overdraagbaar en horen onlosmakelijk bij het voertuig en de bestuurder.

 

Als u heeft ingelogd heeft u ook de mogelijkheid ritten toe te voegen als om welke reden dan ook het systeem deze ritten niet heeft geregistreerd. U ontvangt in dat geval binnen 48 uur bericht dat het systeem niet heeft gefunctioneerd, zodat u eventuele achterstand in de registratie handmatig kan bijvullen.

Ook kan de bestuurder zakelijke ritten die privé hadden moeten zijn of andersom veranderen. Dit zal slechts sporadisch voorkomen, maar op deze wijze wordt er te allen tijde voor ingestaan dat de registratie blijft plaatsvinden.
Wij wijzen iedere bestuurder erop dat ondanks het gebruik van het Spotmaster-systeem hijzelf nog steeds verantwoordelijk blijft voor de uiteindelijke rapportage aan de Belastingdienst.

De werkgever heeft daarbij een controleplicht, die zij door het gebruik van dit systeem en het ter beschikking stellen van het individuele bestuurders-tool vervult. De bestuurder is er zelf verantwoordelijk voor dat de ritregistratie klopt met de werkelijkheid en dat het karakter of doel van de rit aangetoond kan worden via agenda’s, planningen e.d.

 

 

 

 

Voordelen voor managers:

 • Plug & Play

 • Werkt met elke telecomprovider

 • Realtime managementrapportages online beschikbaar

 • Automatische registratie en administratie

 • Meer controle, meer capaciteit, meer omzet

 • Geo Fence diefstalbeveiliging

 • Solide basis voor complete automatisering van de buitendienst

 • Naar keuze uit te breiden met specifieke tools

bottom of page