top of page

Wetgeving

Alle trainingen zijn vaak verplicht omdat dit bepaald is in één of meerdere wetsartikelen.

Omdat het vaak niet duidelijk is aan welke wetgeving voldaan moet worden heeft A1 Automotive ze voor u op een rijtje gezet. Het is dus vrij eenvoudig om te zien waarom en voor wie de Code 95 opleidingen verplicht zijn.

Ook voor de werkplaatsen is het eenvoudig te zien waarom en wie gecertificeerd moet zijn om bepaalde werkzaamheden te mogen verrichten.

Opleidingen

Een vrachtwagenchauffeur moet beschikken over een rijbewijs C en voor het rijden met trekkeroplegger of aanhanger rijbewijs E. Tevens gelden er sinds 2009 nieuwe vakbekwaamheidsregels en geldt er een basiskwalificatie. Hier kunt u meer over lezen via onderstaande links.

Vrachtauto vereiste documenten

Een vrachtwagenchauffeur moet beschikken over een rijbewijs C en voor het rijden met trekkeroplegger of aanhanger rijbewijs E.

 

Code 95

Informatie over de vrijstelling van de code vakbekwaamheid voor chauffeurs geboren voor 1 juli 1955 vindt u onderaan deze pagina.

 

Toelichting over vervallen vrijstelling code 95 oudere beroepschauffeur

Bent u (deeltijd) beroepschauffeur en geboren voor 1 juli 1955? Dan moet u, net als jongere chauffeurs elke 5 jaar 35 uur nascholing volgen. Het maakt daarbij niet uit hoeveel uur u rijdt als beroepschauffeur. De vrijstelling code 95 voor chauffeurs geboren voor 1 juli 1955 is namelijk per 1 juni 2015 vervallen. Deze code 95 toont dat u vakbekwaam bent. Zonder code 95 op het rijbewijs mag u na 10 september 2016 niet beroepsmatig als vrachtwagenchauffeur en na 10 september 2015 niet beroepsmatig als buschauffeur werken. Een aantal chauffeurs geboren voor 1 juli 1955 heeft bij het verlengen van het rijbewijs de code 95 gekregen. Deze code 95 behoudt zijn geldigheid gedurende de aangegeven periode.

 

 

 

 

Nascholing buschauffeur voor september 2015

Bent u chauffeur van een touringcar of ov-bus? Dan moet u voor september 2015 klaar zijn met de nascholing om de code 95 tijdig (10 september 2015) te verkrijgen. Behalve als u kunt aantonen dat u minder dan 12 uur per week rijdt. Dan heeft u tot september 2016 om de nascholing af te ronden.

 

Nascholing vrachtwagenchauffeur voor september 2016

Bent u vrachtwagenchauffeur? Dan heeft u tot september 2016 de tijd voor de nascholing om tijdig (10 september 2016) de code 95 te verkrijgen. Dit geldt ook in gevallen dat u minder dan 12 uur per week rijdt.

 

Uitzondering

Rijdt u af en toe een lege bus of vrachtauto terug naar de vestiging van het bedrijf? Dan hoeft u geen nascholing te volgen. Er is dan volgens de Richtlijn vakbekwaamheid bestuurders geen sprake van ‘vervoer’.

Vrachtauto basiskwalificatie en nascholing

Basiskwalificatie en nascholing bij rijbewijs C én D

Rijbewijs C en D hebben ieder hun eigen basiskwalificatie. Als u onder de nieuwe regels zowel rijbewijs C als D haalt, dan heeft u dus twee aparte basiskwalificaties nodig. De nascholing hoeft niet dubbel. Heeft u zowel rijbewijs C als D, dan is 35 uur nascholing voldoende om de geldigheid van beide te verlengen. Voor meer vragen over de basiskwalificatie kunt u bij het CCV terecht.

 

Nascholing

De geldigheid van de basiskwalificatie is 5 jaar. In deze 5 jaar zal de chauffeur 35 uur aan nascholing moeten volgen, waardoor de geldigheid weer met 5 jaar wordt verlengd. Deze 35 uur mag in 1 week gevolgd worden of verspreid over de 5 jaar. Er moet in deze 35 uur tenminste 7 uur praktijktraining zitten. U kunt alleen gebruik maken van erkende opleidingen (in Nederland of in het buitenland).

 

Informatie

Voor specifieke vragen over de examens voor rijbewijs of vakbekwaamheid, vragen over vrijstelling voor onderdelen van de theorie- of praktijkexamens voor de basiskwalificatie en over het volgen van nascholing kan contact opgenomen worden met de divisie CCV van het CBR, telefoon 0900 0210.

Inspecties

De Inspectie Leefomgeving en Transport controleert of chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer en het eigen vervoer de regels naleven. Wetgeving waarop de inspectie controleert zijn: rij- en rusttijden, gevaarlijke stoffen (ADR) en overbelading. Inspecties worden zowel langs de weg als bij de transportondernemingen zelf uitgevoerd.

Bevoegdheden ILT

Inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving en Transport hebben verschillende toezichthoudende en opsporingsbevoegdheden.

 

Zij mogen onder meer:

 • een vrachtauto aan de kant laten zetten en (eventueel) naar een plaats van controle begeleiden;

 • inzage vragen van documenten. Ze mogen ook documenten voor korte tijd innemen om er een afschrift van te maken;

 • maatregelen nemen en processen-verbaal opmaken;

 • monsters nemen van een lading gevaarlijke stoffen, om deze te laten onderzoeken;

 • Inspecteurs mogen hiervoor verpakkingen openmaken.

Transportinspecties

Inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving en Transport opereren in het hele land. Zij werken vaak samen met politie en andere opsporings- en inspectiediensten.


Bij transportinspecties wordt gekeken of:

 • de chauffeur zich houdt aan de rij- en rusttijden;

 • de chauffeur beschikt over de juiste documenten zoals een geldig rijbewijs, geldig kenteken- en APK-keuringsbewijs, geldig chauffeursdiploma, een verklaring van dienstbetrekking en een eurovignet;

 • de vervoerder in het bezit is van:- een vergunning beroepsvervoer;- andere verplichte documenten als ritmachtigingen en CEMT-vergunning;

 • de vrachtwagen volgens de regels beladen, een vrachtbrief of vrachtdocument aanwezig is en of het voertuig voldoet aan de eisen. 

 

 

Bedrijfsinspectie

Bedrijfscontroles

Jaarlijks houdt de Inspectie Leefomgeving en Transport honderden onderzoeken bij transportbedrijven.
Bedrijven kunnen om verschillende redenen worden geselecteerd voor een bedrijfsonderzoek.

Bijvoorbeeld:

 • op basis van de resultaten van wegcontroles;

 • op basis van klachten;

 • op basis van verzoeken van instellingen als de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO), brancheorganisaties, zoals Transport en Logistiek Nederland (TLN), Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en EVO, Justitie en andere opsporingsdiensten, zoals het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD);

 • op basis van thema-acties. 

 

Bedrijfsonderzoeken zijn voor een groot deel gericht op de naleving van de Arbeidstijdenwetgeving en de loon- en gezagsverhouding tussen de ondernemer en de chauffeur. De inspecteur zal aan de ondernemer vragen om inzage in loonstaten, arbeidsovereenkomsten, verklaringen van de UWV, loonbelastingverklaringen en in de salarisadministratie. Daarnaast controleert de inspecteur of de ondernemer (nog) voldoet aan de voorwaarden die zijn gesteld aan het hebben van een vergunning beroepsgoederenvervoer (verstrekt door de NIWO).

De Inspectie Leefomgeving en Transport controleert tijdens bedrijfsonderzoeken ook de arbeidsomstandigheden op het bedrijf.
Als er zaken niet in orde blijken te zijn, kunnen er sancties of maatregelen volgen.

 

Beleidsregel en boetecatalogus

In de Beleidsregel Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit wegvervoer (gewijzigd op 9 mei 2012) staat beschreven in welke gevallen de ILT een boete op mag leggen bij overtredingen van rij- en rusttijden en controlemiddelen. In de boetecatalogus staan de hoogtes van de boetes vermeld. 

 

 

bottom of page