top of page

 

 

Om u op de hoogte te houden van wijzigingen, vernieuwingen en overige te melden zaken, kunt u hier onze nieuwsbrieven downloaden en/of kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief, zodat u actueel nieuws automatisch in uw mailbox ontvangt.

Nieuws

Nieuw geregistreerde vrachtauto’s moeten vanaf 2 maart 2019 worden voorzien van een nieuwe, ‘slimme’ tachograaf. De verordening daartoe gaat woensdag 2 maart in. Dat meldt TLN.

 

Per 2 maart a.s. worden de bepalingen van kracht met betrekking tot de nieuwe slimme tachograaf. Deze wordt uitgerust met drie nieuwe functies:  een ITS-interface (Intelligent Transport Systems), een DSRC-interface (Dedicated Short Range Communication) en GNSS-integratie (Global Navigation Satellite System). Deze functies stellen in de toekomst controlerende instanties in staat om op afstand te detecteren of er signalen van fraude en/of manipulatie zijn en dit zou tot efficiëntere wegcontroles moeten leiden. De locatie aan het begin en einde van de werkdag worden automatisch opgeslagen, en tussendoor wordt de voertuigpositie elke drie uur automatisch geregistreerd. Controlerende instanties kunnen straks op afstand gegevens inlezen die indicaties afgeven over fraude en/of manipulatie, bijvoorbeeld de vraag of er met een bestuurderskaart wordt gereden en of er tegenstrijdige bewegingsgegevens zijn.

 

Bron: TTM 1 maart 2016

 

VDO past tachograaf aan naar praktijk

 

VDO Continental heeft de digitale tachograaf vernieuwd. De DTCO 2.2 heeft tal van nieuwe functies. Zo bevat de nieuwe tachograaf geavanceerde functies voor optimale benutting van de rij- en rusttijden en snelle data downloads. Daarnaast zijn de prestaties en stabiliteit van het systeem verder verbeterd in vergelijking met de vorige editie van de tachograaf. Met de DTCO 2.2. beschikken transportbedrijven en fleetmanagers volgens VDO over een instrument waarmee ze voldoen aan de actuele wet- en regelgeving, én tegelijkertijd de winstgevendheid van hun vloot vergroten.

 

Bron: TTM 9 november 2015

 

Duizenden chauffeurs moeten Code 95 nog halen

Het aantal chauffeurs dat voldaan heeft aan Code 95 is verdrievoudigd in vergelijking met begin 2014. Er is nog steeds een grote groep die de nascholing (nog) niet heeft afgerond. Voor hen dreigt een doemscenario.

 

95.000. Zoveel chauffeurs hebben inmiddels voldaan aan het nascholingstraject Code 95. Begin dit jaar stond de teller op 64.000. De rijvaardigheidsorganisatie schat dat het aantal chauffeurs voor wie de verplichte nascholing geldt tussen de 120.000 en 160.000 ligt. Uitgaande van 160.000 potentiële chauffeurs betekent dat iets meer dan de helft (59 procent) van de beroepschauffeurs de bijscholing met succes heeft afgerond en dus 41 procent nog niet.

 

Gezien het feit dat voor 10 september die 41 procent de verplichte nascholing nog moet behalen en gezien het feit dat er niet voldoende opleiders zijn om deze aantallen op te leiden voor die tijd is de schatting dat niet alle chauffeurs tijdig voldaan heeft aan de Code 95 met alle gevolgen van dien.

 

Nieuwe tachograaf: DTCO 2.1 active

 

• Digitale tachograaf DTCO 2.1 active slaat autonoom positiegegevens op en maakt interactie met fleetmanagement-programma's zoals TIS Web eenvoudiger

• Dynamisch menu geeft meer overzicht

• VDO Counter nu uitgebreid met boot/trein-functie

 

Daarnaast biedt DTCO 2.1 active nu ook dynamische nieuwe display-modi. Zo wordt de chauffeur er bijvoorbeeld actief aan herinnerd dat zijn pauze ten einde loopt. Deze functie stelt gebruikers in staat om pauzes ten volle en effectief te benutten. Een andere verbetering betreft de optionele VDO Counter (die de rij- en rusttijden voor de chauffeur real-time bijhoudt en grafisch weergeeft). De VDO Counter is nu uitgebreid met een boot/trein-functie, zodat het systeem ook rekening houdt met perioden waarin het voertuig inactief is.

 

Analyse Digitaal toezicht ILT

 

Bent u klaar voor digitaal toezicht?

Laat ons een duidelijke analyse voor u maken.

 

Overtredingen

Het merendeel van alle overtredingen welke worden begaan met betrekking tot het arbeidstijdenbesluit-vervoer (o.a. rij- en rusttijden)  hebben vaak te maken met bedieningsfouten van de digitale tachograaf of vanwege het feit dat de gecompliceerde wetgeving toch niet helemaal bekend is bij uw chauffeur. Dit is voor zowel hen, als voor u als ondernemer een doorn in het oog, want we merken maar al te vaak dat we pas worden ingeschakeld als de controle reeds heeft plaatsgevonden en de (hoge) boetes zijn geschreven. 

 

Laat ons een analyse voor u maken, klik op onderstaande link voor meer info.

Vrijstelling code 95 nascholing vervalt op 1 juni 2015

 

De vrijstelling op de code 95-nascholing komt per 1 juni 2015 te vervallen. De uitzondering voor de groep chauffeurs die geboren is voor 1 juli 1955 wordt dan geschrapt, omdat het in strijd is met de Europese richtlijn 2003/59. Alle chauffeurs moeten na de invoering van de wijziging in juni van dit jaar aan de nascholingsplicht van 35 uur gaan voldoen.

 

Sinds 10 september 2009 gelden voor professionele vrachtwagenchauffeurs nieuwe vakbekwaamheidsregels. Om de geldigheid van de vakbekwaamheid te verlengen moet per 5 jaar 35 uur aan nascholing worden gevolgd. De wijzigingen zijn afkomstig uit de Europese richtlijn ‘vakbekwaamheid’. Met deze richtlijn wordt naar een verbetering van de verkeersveiligheid en de veiligheid van chauffeurs gestreefd.

Einde patronaal attest in zicht, maar pas op!

 

De grootste (onzin)boetes die wij met name in Frankrijk betalen hebben vaak met (het ontbreken van of fouten op) het patronaal attest te maken, schrijft Transport in Nood in haar nieuwsbrief. Omdat er € 750,- per dag voor wordt gerekend, kan een boete flink oplopen. 

 

Vanaf 2 maart 2015 wordt het patronaal attest afgeschaft. Maar pas op... Een chauffeur moet wel handmatig in de digitale tachograaf registreren wat hij heeft gedaan tijdens zijn afwezigheid. De tachograaf biedt deze mogelijkheid wanneer de bestuurderskaart door de chauffeur wordt ingevoerd. Als een chauffeur andere werkzaamheden verricht, moet hij dit handmatig invoeren. Hetzelfde geldt voor een vakantie- of verlofperiode. Doet hij dit niet of onjuist dan kan dit als manipulatie worden gezien, met als resultaat een boete oplopend tot € 4500,- in Frankrijk. Zorg er dus voor dat u (of uw chauffeurs) snapt hoe het werkt.

 

 

ILT controleert op inzet zzp’ers

 

De ILT controleert momenteel scherp bij vervoerders en onderweg op al dan niet oneigenlijke inzet van zzp’ers. Dit is een van de speerpunten voor de komende tijd en past volgens de ILT binnen de algemeen verscherpte aandacht voor het bestrijden van (vermeende) schijnconstructies. Dat meldt TLN.

ILT kijkt voor er bijvoorbeeld naar of de zzp’er een eigen NIWO-vergunning heeft. Ook wordt gekeken of de zzp’er een eigen voertuig heeft, hetzij in eigendom, lease of huur. Het huren door de zzp’er van een voertuig van de inlener ziet de ILT niet als probleem, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan: een deugdelijk huurcontract, een marktconforme en plausibele huurprijs, geen verrekening van gewerkte uren met de huurprijs maar aparte factuur voor de huur van het voertuig. ILT kijkt ook naar of de zzp’er zelf vervoerdersrisico draagt, of hij zelf als onderneming verzekerd is, of het fenomeen ‘collegiale inleen’ niet wordt misbruikt, of de periode van inhuur van de zzp’er duurt, of er een juiste VAR-verklaring aanwezig is en of de gegevens van de belastingdienst in orde zijn. Als ILT een boete oplegt, dan kan die oplopen tot 4200 euro per dag als er sprake mocht zijn van oneigenlijke inzet.

 

 

Nieuwe regels voor de tachograaf op 2 maart 2015.

 

De belangrijkste wijzigingen betreffen de vrijstelling van de regels inzake rij- tijd (en dus het gebruik van de tachograaf) voor bepaalde soorten van vervoer, die vooral de eigen rekening, en postdiensten.  Dit is vastgelegd in artikel 45 van Verordening 165/2014, houdende wijziging van een aantal artikelen van de verordening 561/2006 (namelijk regels inzake rij- en rusttijden).Artikel 3 van de 561/2006 voegt een nieuwe paragraaf, dat het gebruik van de tachograaf “voertuigen of combinaties van voertuigen met een maximaal toegestane massa van ten hoogste 7,5 ton, bestemd voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die nodig zijn vrijgesteld de bestuurder voor de uitoefening van zijn beroep, en die alleen binnen een straal van honderd kilometer van de plaats waar het bedrijf gevestigd is gebruikt, op voorwaarde dat dit vervoer niet de hoofdactiviteit van de bestuurder. ”

 

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrieven

Bij nieuws omtrent de digitale tachograaf bent u de eerste die het weet

bottom of page