top of page

Subsidie

De Nederlandse Overheid en de Europese Unie investeren in bedrijven en personen door subsidies te verlenen aan verschillende bedrijfstakken. De subsidieregeling heeft als doel om de inzetbaarheid medewerkers stimuleren (arbeidsparticipatie) door het bevorderen van gezond, veilig, gemotiveerd en productief werken.

A1 Automotive helpt u verder met deze vaak ingewikkelde subsidieregelingen. 

 

De subsidieaanvragen kunnen wij geheel voor u verzorgen.

SFH (Sociaal Fonds voor de Houtverwerkende Industrie)

Het Sociaal Fonds voor de Houtverwerkende Industrie kent al geruime tijd een scholingssubsidieregeling. Hiermee kunt u als werkgever een deel van de kosten van bedrijfs- of functiegerichte scholing van uw werknemers door het Sociaal Fonds vergoed krijgen.

OTIB (Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf)

OTIB verstrekt werkgevers in de technische installatiebranche een tegemoetkoming voor scholing van hun werknemers. Goed geschoolde vaktalenten geven de branche immers een kwaliteitsimpuls. Voor de diverse opleidingen zijn verschillende regelingen voor tegemoetkoming van toepassing. Ontdek van welke regeling u gebruik kunt maken!

STOOF (Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche)

De Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) ondersteunt flexorganisaties in Nederland bij het ontwikkelen en opleiden van hun flexkrachten en vaste medewerkers. Het opleiden van flexkrachten is van essentieel belang. Niet alleen voor jongeren en herintreders, ook voor volwassenen die al jaren aan het werk zijn. Flexorganisaties kunnen een beroep doen op STOOF voor advies, financiële ondersteuning, kennis en hulp bij implementatie.

OOM

OOM is het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de metaal-bewerking. Bij OOM zijn een kleine 15.000 bedrijven en circa 145.000 werknemers aangesloten. Via OOM kunnen bedrijven en werknemers in de metaalbewerking financiële bijdragen ontvangen voor scholing en ontwikkeling.

SOOB

In de sector Transport & Logistiek is de vraag naar goed geschoolde medewerkers altijd actueel. Het is belangrijk dat medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen, zodat zij goed inzetbaar blijven. SOOB stimuleert het volgen van opleidingen en trainingen door huidige- en toekomstige medewerkers in de bedrijfstak. Dit doet zij door het verstrekken van subsidies via SOOB Subsidiepunt. VTL verzorgt de uitvoering van deze activiteiten.

SFB (Scholingsfonds Bouwnijverheid)

Het belang van scholing is groot in de bedrijfstak. Innovatieve technieken, nieuwe kennis en veranderende wet- en regelgeving zorgen ervoor dat vakinhoudelijke bijscholing noodzakelijk blijft. Het Scholingsfonds stimuleert scholing van bouwplaatsmedewerkers. Iedere werknemer die valt onder de CAO voor de Bouwnijverheid heeft elk kalenderjaar recht op gemiddeld twee dagen scholing met behoud van loon.

FCB

FCB staat voor Fonds Collectieve Belangen voor de vlees-sector en de vleeswarenindustrie en behartigt de belangen van bedrijven die actief zijn in deze branche.

Iedereen die in de Vleesindustrie werkt kan de opleidings-subsidie van het Fonds Collectieve Belangen Vleessector (FCBV) ontvangen voor de trainingen bij A1 Automotive. De werkgever moet dan wél onder de CAO vallen. De voor-waarden waaronder deze vergoedingen worden verstrekt, worden door het bestuur van het (Scholings)fonds vast-gesteld.

bottom of page