top of page

RDW (tachografen)

Inbouw Controle Apparaten (tachograaf)

Een tachograaf is een apparaat dat snelheid, aantal afgelegde kilometers en rustpauzes van een voertuig meet en vastlegt. In Nederland moet in vrachtwagens en bussen verplicht een tachograaf zijn ingebouwd. Wilt u bij uw bedrijf tachografen kunnen inbouwen, dan kunt u bij de RDW de zogenoemde erkenning ‘Controle Apparaten’ aanvragen. Met deze erkenning mag u tachografen inbouwen, activeren en/of repareren. In dit artikel leest u hoe u de erkenning kunt aanvragen en wat de kosten zijn.

 

Erkenning Inbouw Controle Apparaten aanvragen

 

De aanvraag van erkenning gaat als volgt:

 • U downloadt het aanvraagformulier erkenningen, bevoegdheden en of regelingen pdf, 106.307 kB .

 

 

 

 • U stuurt het ingevulde, ondertekende aanvraagformulier samen met de benodigde documenten (zie onder ‘documenten die u moet meesturen’) naar: RDW unit E&TPostbus 30.0009640 RA Veendam

 • De RDW beoordeelt uw aanvraag

 • Een bedrijveninspecteur maakt een afspraak en bekijkt of uw bedrijf voldoet aan de eisen en voorwaarden. Zie hiervoor Handleiding aanvraag erkenningen bevoegdheden en of regelingen pdf, 293.43 kB. Bij goedkeuring ontvangt u een bevestigingsbrief en een factuur.

 

 

 

 • Als alles akkoord is stuurt de RDW u het besluit (dat u erkend bent voor het inbouwen tachografen)- een muurschild plus erkenningssticker (hieraan kan de klant zien datuw bedrijf bevoegd is om tachografen in te bouwen)

 • U betaalt de kosten via automatische incasso of via overschrijving (dit staat op het aanvraagformulier aangegeven).

 • U mag tachografen gaan inbouwen, activeren en/of repareren

 

Voorwaarden

 • Uw bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK).

 • Uw bedrijfslocatie, apparatuur en personeel voldoen aan de eisen voor regeling erkenning Controle Apparaten.  

 

Documenten die u moet meesturen

 • (Kopie) uittreksel Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 weken.

 • Afschriften van bewijs van deelname aan de cursus Controleapparaat van minimaal één medewerker.

 

Steekproef

De RDW controleert de inbouw en het periodieke onderzoek van tachografen steekproefsgewijs. Valt een voertuig binnen de steekproef, dan moet het voertuig op de werkplaats blijven. Binnen 90 minuten komt er een steekproefcontroleur van de RDW. De uitslag van de steekproef is bepalend voor het goedkeuren van de inbouw.

 

Toezicht

De RDW houdt toezicht op de bedrijven die een RDW-erkenning hebben. Hiervoor brengt de RDW jaarlijks een bedrag in rekening, het zogenoemde instandhoudingstarief.  

Regelgeving controleapparaat (tachograaf)

De technische installatie-eisen van een controleapparaat (tachograaf) en de verplichting tot het monteren en gebruik ervan is geregeld in de Europese verordening 3821/85/EG. De tekst van deze Europese verordening is direct van toepassing op alle betrokkenen binnen de Europese Unie.

 

Publicaties downloaden

De diverse publicaties van de Europese verordening kunt u downloaden via een site van de Europese Unie waar wetteksten en andere openbare documenten zijn verzameld. Na openen van onderstaande bestanden kan het zijn dat u naar beneden moet scrollen om de daadwerkelijke tekst van de publicatie te lezen.

 

Het gaat om de volgende publicaties:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle bestanden samen vormen de inhoud van de verordening en maken deel uit van het basisdocument. 

Houd er rekening mee dat de inhoud van de diverse publicaties behoorlijk gedateerd kan zijn, maar nog steeds kan gelden voor oudere voertuigen.

 

Aanvullende nationale regelgeving

In Nederland hebben we ook te maken met aanvullende nationale regelgeving. In de Regeling Controleapparaten 2005 en de Regeling Tachograafkaarten zijn zaken geregeld die specifiek voor erkende werkplaatsen in Nederland gelden. Voornamelijk de praktische uitvoerbaarheid van regels is hierin nader uitgewerkt.

Afmelden tachograaf

U moet de inbouw van een tachograaf melden bij de RDW. U kunt deze afmelden via een provider of rechtstreeks bij de RDW via APK Webdirect.  

De RDW biedt de mogelijkheid om direct online bij de RDW afmeldingen te doen via APK Webdirect. U betaalt hiervoor het internettarief. De RDW stuurt u hiervoor apart een rekening.

 

 

 

 

Afmelden via provider

Voor het afmelden via een provider (dit is een partij die tegen betaling toegang biedt tot de RDW gegevens via het internet) is een abonnement noodzakelijk. Meer informatie kunt u opvragen bij de providers.

bottom of page