top of page

 

Bestuurderskaart

 

 

Rijdt u als chauffeur in een autobus of vrachtwagen die is uitgerust met een

digitale tachograaf? Dan heeft u een bestuurderskaart nodig. Voor de afgifte

van een bestuurderskaart geldt een aantal voorwaarden. Hierbij wordt onder-

scheid gemaakt tussen chauffeurs uit EU-landen en niet EU-landen.
Op de bestuurderskaart worden de rij- en rusttijden van een chauffeur gere-

gistreerd. De bestuurderskaart houdt de gegevens bij van tenminste 28 dagen.

Deze gegevens worden ook opgeslagen in het geheugen van de digitale tacho-

graaf en zijn op het display af te lezen. De bestuurderskaart is persoonsgebon-

den en is vijf jaar geldig.


De voorwaarden voor het verkrijgen van een bestuurderskaart zijn:
• De chauffeur is in het bezit van een in Nederland geldig rijbewijs B, C, D of E;
• De chauffeur woont minimaal 185 dagen per kalenderjaar in Nederland;
• De chauffeur is nog niet in het bezit van een geldige bestuurderskaart;


Als u reeds in het bezit bent van een bestuurderskaart en u krijgt een nieuw rijbewijs, is het niet nodig om een vervangende kaart aan te vragen.

 

 

 

Bedrijfskaart

 

 

De bedrijfskaart is nodig om uw bedrijf aan te melden in de digitale tachograaf (voertuig) zodra u deze voor de eerste keer in gebruik gaat nemen. Dit noemt met het maken van een "lock-in". Indien u het voertuig reeds in gebruik heeft genomen en pas later de zogenaamde lock-in maakt, krijgt u alleen de gegevens uit de digitale tachograaf vanaf het moment dat u de lock-in heeft gemaakt en dus niet over de periode dat de digitale tachograaf niet met uw bedrijfskaart is aangemeld geweest.

 

Daarnaast is de bedrijfskaart benodigd om de gegevens uit de digitale tachograaf te downloaden. Zonder bedrijfspas krijgt u niet alle wettelijk verplichte bestanden uit de digitale tachograaf. Met de bedrijfskaart is het mogelijk om rij- en rusttijdengegevens uit de verschillende voertuigen te downloaden. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor de bedrijfsadministratie. De transportondernemer moet deze gegevens kunnen tonen bij bedrijfscontroles door inspectiediensten zoals de Inspectie Leefomgeving en Transport. De bedrijfskaart is vijf jaar geldig.Voorwaarden:

Om voor een bedrijfskaart in aanmerking te komen is een inschrijving bij de Kamer van Koophandel verplicht. Het is mogelijk om meerdere kaarten per bedrijf aan te vragen. Met name als uw bedrijf beschikt over meerdere vrachtauto's of autobussen is het handig om over meerdere bedrijfskaarten te beschikken. U kunt maximaal 62 bedrijfskaarten per KvK-nummer aanvragen.
Mochten de gegevens die na het invoeren van uw KvK-nummer naar boven komen niet meer kloppen, zult u deze wijzigingen moeten doorgeven aan de afdeling APR van de RDW. U vermeldt dat het gaat om actualisatie bedrijfsgegevens ten behoeve van een aanvraag bedrijfskaart digitale tachograaf.

 

 

Aanvragen kaarten

 

Het aanvragen van een bestuurders- of bedrijfskaart doet u bij het Kiwa Register.

Klik op onderstaande link om direct naar de juiste pagina te gaan op de site van het Kiwa Register.

 

 

 

 

Bedrijfskaart.png
bottom of page