top of page

Met de inwerkingtreding van het Besluit Bedrijfshulpverlening op 1 januari 1994 is voor de werkgever de verplichting ontstaan één of meerdere werknemers aan te wijzen die de bedrijfshulp-verleningstaak op zich neemt.

 

Doelgroep:

De cursus BHV is bedoeld voor cursisten die nog niet in het bezit zijn van een diploma of certificaat BHV en voor cursisten die de Herhalingscursus BHV moeten volgen.

 

Doel:

Het doel van de Basis BHV cursus is het op verantwoorde manier leren omgaan met calamiteiten op de bedrijfsvloer.

 

Inhoud:

 

Dagdeel 1, SEH-Spoedeisende Eerste Hulp:

 • Algemene regelgeving spoedeisende eerste hulp

 • Reanimeren

 • AED-training

 • Hoe te handelen bij shock

 • Hoe te handelen bij bloedingen

 • Behandelen van huidwonden, brandwonden, botbreuken, ontwrichtingen oogletsel etc.

 • Handelen bij ernstig uitwendig bloedverlies

 • Aanbrengen van noodverbanden

 

Dagdeel 2, BCE-Brand, Communicatie, Evaluatie:

 • Bestrijden van beginnende brand en gebruik kleine blusmiddelen

 • Communicatie en alarmering

 • Evacuatie

 • Taken en verantwoordelijkheden.

 • Inzicht en inschatting gevaren bij hulpverlening en brandbestrijding

 • Soorten branden en blusmiddelen

 

Cursusduur:

1 dag of 2 dagdelen.

 

Resultaat:

De cursist krijgt na afloop een certificaat en een persoonsgebonden pasje.

 

Cursuslocatie:
Er is een speciaal in-company traject beschikbaar dat op elke gewenste plaats in Nederland uitvoerbaar is, anders op locatie bij A1 Automotive.

 

 

 

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Voordelen

Nascholing Code 95

Telt mee voor 7 punten

Zeer ervaren docenten

Gecertificeerde opleidingen

Opleidingen in heel Nederland

 

Betaling

Op basis van volumeafspraken is tariefaanpassing mogelijk.

Alle prijzen zijn incl. aan- en afmeldkosten CCV, lunch,                 maar excl. BTW.

 

bottom of page