top of page

Hoe dan? Wees helder en duidelijk!

Vooropgesteld dat ik hier niet wil verzanden in een politieke discussie, werd ik wel geïnspireerd door het TV programma Lubach op Zondag van 19 februari jl. In dit programma kreeg de oproep aan Geert Wilders en zijn PVV om concreet te zijn omtrent de plannen van de PVV, en dan met name de vraag hoe deze uitgevoerd zouden moeten worden, massaal gevolg op de social media. Alleen met (aansprekende) loze kreten zonder inhoud kun je immers niet serieus genomen worden. De oproep om via twitter Geert Wilders ter verantwoording te roepen met #hoedan, leverde een stroom aan leuke, grappige maar ook zeer serieuze response op. Geert Wilders reageerde zoals zo vaak door in de slachtofferrol te kruipen en de media te beschuldigen van wederom een bewuste aanval op de PVV en haar kiezers. Zonder klare en duidelijke antwoorden te verschaffen.

Zo lijkt het soms ook wel te gaan in de transportwereld. Alle betrokkenen roepen dat duurzaam ondernemen, veiligheid en een gelijk speelveld van groot belang zijn. Dat klinkt hartstikke positief. Maar dan de vraag. Hoe ga je daar invulling aan geven dan?

Als je hier voorstander van bent wees dan helder en duidelijk in wat je wil en met welke maatregelen je dat gaat organiseren. Uitvoerbaar, controleerbaar en communiceerbaar. Als ondernemer heb je immers de plicht om te ondernemen binnen de wettelijke kaders. Dan kun je natuurlijk net als Wilders roepen dat de rechterlijke macht (Of in uw geval de Inspectie Leefomgeving & Transport) niet deugd en dat de regels voor iedereen gelden maar niet voor jou. Dan kan er natuurlijk geen sprake zijn van een eerlijk concurrentieveld. Aldus heb je er belang bij dat alle betrokkenen op dezelfde wijze verantwoording moeten afleggen over de gehanteerde werkwijze en invulling van arbeids- en rij- en rusttijden.

Investeren in een betere marktpositie helpt je aan onderscheidend vermogen en verbind je met de doelgroep die bij je onderneming past. Het is prettig voor afnemers als er wat te kiezen overblijft. Uiteindelijk zien je afnemers dat ook en willen of kunnen zich wel of niet langer met je vereenzelvigen.

Wil je dan dat afnemers alleen kiezen voor prijs en geen belang hebben bij de overige relevante zaken of wil je dat niet. Ga aan de slag en weet wat je afnemers bezighoudt. Ondersteun dat met de beschikbare data en gebruik dat om je positie en die van de klant te verbeteren. Wees helder en duidelijk. Zodat het voor de klant eenduidig is wat je te bieden hebt en je een antwoord hebt op de vraag: Hoe dan?

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page